פסיפס עבודות חדשות 2012

מבחר עבודות פסיפס חדשות של תלמידות סטודיו ידיים.