גלריות סטודנטים

גלריית עבודות של תלמידי הסטודיו

עבודות מעיסת נייר 2017

עבודות עיסת נייר 2017

לצפיה בגלריה

עבודות תלמידים 2017

עבודות פסיפס 2017

לצפיה בגלריה

עבודות תלמידים 2016

עבודות פסיפס 2016

לצפיה בגלריה

עבודות סטודנטים 2015

עבודות סטודנטים מאביב 2015  

לצפיה בגלריה

סטודיו 2014

עבודות פסיפס חדשות חורף 2013-1014  

לצפיה בגלריה

עבודות פסיפס 2013

לצפיה בגלריה

עבודות פסיפס חדשות 2013

עבודות פסיפס חדשות של תלמידות הסטודיו  2013

לצפיה בגלריה

עבודות פסיפס (סתיו 2012)

עבודות פסיפס חדשות (סתיו חורף 2012-2013)

לצפיה בגלריה

פסיפס עבודות חדשות 2012

מבחר עבודות פסיפס חדשות של תלמידות סטודיו ידיים.

לצפיה בגלריה

פסיפס עבודות חדשות 2011

לצפיה בגלריה